Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Alkoholowe choroby wątroby

Długotrwałe nadużywanie alkoholu powoduje uszkodzenia wątroby, nerek, trzustki, mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Alkohol osłabia układ odpornościowy, pozbawia organizm składników pokarmowych i odwadnia go. Z czasem zaczyna zaburzać zdolność organizmu do prawidłowego rozkładania tłuszczów, co prowadzi do stłuszczenia i przewlekłego zapalenia wątroby, a nawet jej marskości, która może skończyć się śmiercią.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy alkoholowych chorób wątroby


Metabolizm i utlenianie alkoholu


Wątroba jest głównym narządem biorącym udział w metabolizmie alkoholu, co przyczynia się do tego, że jest najbardziej narażona na jego toksyczne działanie. Alkohol etylowy, szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, łatwo przenika przez błony komórkowe i dostaje się do krwiobiegu. Metabolizm alkoholu rozpoczyna się już w jamie ustnej!

W żołądku wchłania się ok. 20 - 25% alkoholu, jednak zasadniczy proces jego wchłaniania następuje w jelicie cienkim: 75 - 80%. Maksymalne jego stężenie we krwi pojawia się średnio po 0,5 - 2 godzinach od spożycia. Szybkość wchłaniania alkoholu zależy od jego rodzaju oraz obecności pokarmów w żołądku.

Utlenianie alkoholu etylowego w wątrobie odbywa się trzema szlakami metabolicznymi, przy współudziale trzech enzymów, zlokalizowanych w różnych strukturach hepatocytów. Najważniejszym jest zlokalizowana w cytozylu dehydrogeneza alkoholowa. Drugim układem enzymatycznym jest tzw. mikrosomalny system utleniania alkoholu. Enzymem trzeciego szlaku jest katalaza zawarta w peroksysomach.

Głównym produktem utleniania alkoholu, niezależnie od szlaku metabolicznego jest, aldehyd octowy. Wykazuje on 10 krotnie wyższa toksyczność od etanolu.

Powstały aldehyd octowy ulega dalszemu metabolizmowi w wątrobie , przy udziale dehydrogenezy aldehydowej. Z utlenionego aldehydu octowego powstaje kwas octowy, który uwolniony do krwioobiegu ulega rozpadowi na CO2 i H2O. Bez względu na rodzaj enzymu biorącego udział w utlenianiu alkoholu, reakcja utleniania przebiega zawsze według schematu:

ETANOL → ALDEHYD OCTOWY → KWAS OCTOWY ↑ CO2 i H2O


Wątroba, odgrywająca dominującą rolę w metabolizmie alkoholu, jest najbardziej narażona na jego toksyczne działanie. Chociaż wiele mechanizmów powodujących powstawanie tej choroby zostało wyjaśnionych, nadal istnieje wiele nieznanych czynników współuczestniczących w uszkodzeniu wątroby przez etanol.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

Otłuszczenie wątroby to pierwsza patologiczna zmiana rozwijająca się w odpowiedzi na nadmierne spożywanie alkoholu. Choroba występuje u 35% ludzi nadużywających alkoholu.

Rozmiary wątroby zaatakowanej chorobą są znacznie powiększone, w przekroju widać, że narząd przybrał żółtą barwę. Tłuszcz pochodzi z wolnych kwasów tłuszczowych, które są czerpane z tkanki tłuszczowej oraz z lipidów, które są syntetyzowane w wątrobie i ulegają nieprawidłowej degradacji lub wydaleniu.

Przy nasilonym stłuszczeniu zmiany obejmują całość miąższu, z tworzeniem ziarniniaków tłuszczowych w następstwie pękania przeładowanych komórek włącznie. Zaprzestanie spożywania alkoholu skutkuje powolnym ustępowaniem zmian, natomiast kontynuowanie picia prowadzi do stopniowego powstawania zapalenia i marskości.

Alkoholowe włóknienie wątroby

Włóknienie wątroby jest procesem bliznowacenia wywołanego złogami tkanki włóknistej, który prowadzi do niszczenia miąższu, a w stadium końcowym do marskości.  Za mechanizm odpowiedzialne są głównie komórki gwiaździste, będące źródłem macierzy pozakomórkowej, w tym kolagenu typu I i III.

W prawidłowo funkcjonującej wątrobie wytwarzanie i degradacja ECM pozostają w równowadze. Nadużywanie alkoholu zaburza ta równowagę, aktywuje komórki gwieździste i powoduje nadmierną produkcję białek macierzy pozakomórkowej.
Białka ECM kumulują się w przestrzeni Dissego, a także w obrębie zrazików wątrobowych, inaczej zatokowych. Konsekwencją tego procesu jest włóknienie, będące formą gojenia tkanki w miejscu powstania martwicy.

Alkoholowe zapalenie wątroby

Wywołane jest długotrwałym spożywaniem alkoholu i zazwyczaj występuje u osób, u których wcześniej stwierdzono stłuszczenie wątroby. Przebiega na ogół bardzo ciężko i charakteryzuje się dużą śmiertelnością.

Rozpoznanie alkoholowe zapalenie wątroby jest głównie na podstawie badania morfologicznego wątroby.

W stanie zapalenia alkoholowego oprócz tłuszczowych zmian wielkopęcherzykowych, w komórkach wątrobowych występują szeroko rozprzestrzenione procesy zapalne.  Punktowo może także dochodzić do wystąpienia marskości wątroby. Charakterystycznymi zmianami w alkoholowym zapaleniu wątroby są ciałka szkliste. Komórki z ciałkami szklistymi nie zawierają pęcherzyków tłuszczowych.

Alkoholowe zapalenie wątroby jest uważane za stan pośredni między patologicznym otłuszczeniem wątroby, a marskością. Niedotlenienie i obumieranie komórek w strefie III mogą stymulować syntezę włókien kolagenowych poprzez transformację komórek gromadzących tłuszcz w fibroblasty.

Czasami alkoholowe zapalenie wątroby może przypominać pod względem histologicznym przewlekłe czynne zapalenie. Jeśli alkoholik zaprzestanie na jakiś czas picia, wątroba ulega częściowej regeneracji, a diagnoza kliniczna może przypominać mieszane zapalenie wątroby.

Alkoholowa marskość wątroby

Marskość jest ostatnim stadium choroby wątroby. Występuje u 15% uzależnionych od alkoholu i rozwija się u 70-80 % chorych, u których występuje Alkoholowe zapalenie wątroby.

Mikro zwłóknienia rozwijają się już w początkowych etapach uszkodzeń, w przypadku otłuszczenia i alkoholowego zapalenia wątroby. W miarę rozwoju uszkodzeń, marskość postępuje, rozwijając się coraz bardziej.

Marskość wątroby jest stanem, w którym włóknienie osiąga tak duże natężenie, że dochodzi do całkowitego zatarcia struktury anatomicznej narządu. Zamiast ze zrazików wątrobowych, miąższ wątroby składa się wówczas z tak zwanych guzków regeneracyjnych , czyli rozmaitej wielkości skupisk komórek wątrobowych, otoczonych gęstymi pasmami tkanki łącznej.

Komunikacja takich guzków z naczyniami krwionośnymi i drogami żółciowymi jest niedostateczna. Wskutek niedokrwienia dochodzi do martwicy komórek wątrobowych i postępującej utraty czynnego miąższu, a w końcu - do jawnych klinicznie zaburzeń czynności wątroby. Zupełna dezorganizacja układu naczyniowego prowadzi do zastoju i nadciśnienia krwi w naczyniach doprowadzających, zwanego nadciśnieniem wrotnym.

Uważa się, że raz dokonana marska przebudowa wątroby jest stanem nieodwracalnym, a, co więcej, postępującym. Szybkość tego procesu jest bardzo indywidualna. Może być bardzo duża u osób pijących alkohol.Autor:

Ariana Jeż

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy alkoholowych chorób wątroby

Marskość wątroby

Marskość wątroby zwane inaczej zwłóknieniem wątroby jest skutkiem innych, przewlekłych chorób związanych z tym narządem. Uszkodzenie wątroby wywołane tym schorzeniem cechuje się wieloma zmianami morfologicznymi. Na początku następuje ubytek w czarnym miąższu, który następnie zostaje zastąpiony tkanką łączną.... czytaj więcej

Komórki wątroby uleczyły niemowlę z choroby wątroby

Badacze brytyjscy ogłosili, iż udało im się uleczyć niemowlę z ciężkiej choroby wątroby, wstrzykując mu do jamy brzucha komórki wątrobowe. Jest to rewolucyjny proces, który jeszcze nigdy nie został zastosowany. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby