Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Kamica żółciowa

Głównym miejscem tworzenia się kamieni żółciowych jest pęcherzyk żółciowy. Nie do końca poznano mechanizmy tego procesu, ale wiadomo, że duże znaczenie ma zagęszczenie i zastój żółci pęcherzykowej prowadzący do wytrącania się z żółci cholesterolu i bilirubiny niesprzężonej, w postaci złogów.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy kamicy żółciowej

Głównymi składnikami kamieni żółciowych są w różnych proporcjach: cholesterol, barwniki żółciowe, jony nieorganiczne i białka. Najczęściej występują złogi mieszane cholesterolowo-barwnikowe. Kamienie jednorodne czyli złożone tylko z jednego składnika np. cholesterolu lub barwników żółciowych występują rzadko. Kamienie w pęcherzyku mogą drażnić błonę śluzową pęcherzyka wywołując jej odczyn zapalny prowadzący do wydzielania wapnia, który odkłada się w tych kamieniach. Dlatego długo istniejące złogi są bogato uwapnione.

Powstawaniu kamieni sprzyja:
  • średni i starszy wiek
  • płeć żeńska
  • czynniki hormonalne np. przebyte ciąże
  • zaburzenia metaboliczne np. otyłość, hipercholesterolemia, cukrzyca
  • przewlekłe choroby przewodu pokarmowego np. jelita cienkiego i grubego
  • stan po resekcji żołądka i jelita,
  • farmakoterapia np. leki antykoncepcyjne.
Objawy

Jeśli kamień zaczopuje przewód żółciowy wspólny i pęcherzykowy dochodzi do zaburzeń w transporcie żółci koniecznej do trawienia, co wywołuje nagły ból w prawej okolicy podżebrowej jamy brzusznej promieniujący do prawej łopatki , nawracające objawy niestrawności, nasilone nudności i wymioty, czasem dochodzi do żółtaczki.

Leczenie

Wśród dostępnych metod leczniczych najczęściej wykorzystuje się chirurgię, chociaż są także metody leczenia zachowawczego.

Leczenie zachowawcze

Niektóre z kamieni powstające z cholesterolu, mogą zostać rozpuszczone przez stosowanie soli kwasów żółciowych. Tabletki zawierające kwasy żółciowe uwalniają je powodując wyższe ich stężenie w pęcherzyku i rozpuszczenie kamieni (trwa to czasem kilka miesięcy). Inną metodą jest kruszenie kamieni za pomocą fali uderzeniowej generowanej z zewnątrz i wykorzystującej fale ultradźwiękowe. Piasek powstały na skutek rozbicia kamieni jest następnie rozpuszczany przy pomocy leków. Jedną z metod jest wprowadzenie cewnika bezpośrednio do pęcherzyka i podanie roztworu substancji rozpuszczającej kamienie, w wyniku czego nikną one w ciągu kilku godzin. Leczenie chirurgiczne polega na wycięciu całego pęcherzyka żołciowego wraz z kamieniami i przeszukaniu dróg żółciowych i usunięciu z nich ewentualnych kamieni (cholecystektomia z rewizją dróg żółciowych). Obecnie stosuje się specjalną technikę dojścia do pęcherzyka nazywaną cholecystektomią laparoskopową, w której zminimalizowana jest ingerencja chirurgiczna, a chory wraca do domu po 1-2 dniach po zabiegu.

Ryzyko zachorowania

Kamica żółciowa należy do najczęściej spotykanych chorób. Cierpi na nią co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna. Choroba pojawia się najczęściej dopiero po ukończeniu trzydziestego roku życia i w przypadku połowy osób przez cale życie nie powoduje dolegliwości. Często kamicę żółciową wykrywa się przypadkowo, wykonując zdjęcia rentgenowskie lub badania ultrasonograficzne.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy kamicy żółciowej

Kamica moczanowa

Kamica moczanowa ze względu na lokalizację zwana jest także kamicą nerkową, moczowodową, kielichową, pęcherzową lub cewkową. Polega na odkładaniu się w drogach moczowych osadów powstałych z kwasu moczowego (mocznika). Występuje ona częściej u osób otyłych.... czytaj więcej

Kamica ksantynowa

Kamienie tego rodzaju występują niezwykle rzadko. Ksantyna to zasada purynowa będąca prekursorem syntezy kwasu moczowego. Należy więc zwiększyć podaż płynów i produktów alkalizujących mocz. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Jakie są czynniki, które sprawiają, że zwykła komórka zmienia się w komórkę rakową? »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności