Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zatrucie egzogenne

Zatrucia są obecnie jednym z najpowszechniejszych i najbardziej zróżnicowanych problemów medycznych. Ich rodzaje klasyfikowane są na wiele sposobów, przede wszystkim jednak ze względu na czas trwania (zatrucia przewlekłe i ostre), a także przyczyny występowania.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia egzogennego

Zatrucia są zespołami objawów chorobowych wywołanych działaniem substancji toksycznych. Substancje te mogą zostać wytworzone przez sam ustrój i gromadzić się w organizmie w wyniku zwiększonej produkcji lub niedostatecznego ich wydalania – mamy wówczas do czynienia z zatruciem endogennym.
 
Częstszymi przypadkami są jednak zatrucia egzogenne powstające w wyniku wniknięcia do organizmu substancji toksycznych z zewnątrz. Trucizny mogą przedostawać się do organizmu poprzez:
 • przewód pokarmowy,
 • układ oddechowy,
 • skórę oraz błony śluzowe,
 • tkanki miękkie.

Zatrucia do których dochodzi przez przewód pokarmowy nazywane są zatruciami pokarmowymi. Może do nich dojść po spożyciu takich substancji jak:
 • leki,
 • alkohol,
 • narkotyki,
 • zakażone artykuły spożywcze,
 • kwasy,
 • detergenty,
 • jad kiełbasiany,
 • grzyby.

Symptomy świadczące o wystąpieniu zatrucia pokarmowego różnią się w zależności od przyjętej do organizmu substancji, jednak podstawowymi objawami, które mogą świadczyć o zatruciu pokarmowym są:

 • ból brzucha,
 • osłabienie,
 • biegunka,
 • wymioty.

Te i inne objawy występują w stosunkowo krótkim czasie, od kilku do kilkunastu godzin, w rzadkich przypadkach mogą pojawić się także dopiero po kilku dniach od spożycia trucizny.

W większości przypadków podstawową interwencją jaką należy podjąć jest wywoływanie u poszkodowanego wymiotów, na przykład poprzez podanie dużej ilości letniej wody z dodatkiem soli. Wymiotów nie wywołuje się jedynie u osób u których stwierdzone zostanie:

 • zaburzenie przytomności,
 • drgawki,
 • zatrucie substancjami chemicznymi,
 • iż zatrucie wystąpiło kilka godzin wcześniej.

Na zatrucia związane z przyjęciem substancji trującej przez układ pokarmowy szczególnie narażone są:
 • niemowlęta,
 • dzieci do lat trzech,
 • osoby starsze.

Obok zatruć pokarmowych, do częstych zatruć dochodzi przez drogi oddechowe, na przykład w wyniku działania tlenku węgla. Zwiększone stężenie tego gazu wystąpić może podczas pożaru czy wadliwego działania piecyka gazowego. Tlenek węgla łącząc się z hemoglobiną powoduje, iż ta traci zdolność przenoszenia tlenu do tkanek.

Głównymi objawami występującymi podczas zatrucia tlenkiem węgla są:

 • bóle głowy,
 • osłabienie,
 • zaburzenie widzenia,
 • szum w uszach,
 • zaburzenie przytomności.

Toksyczne substancje przenikać mogą do organizmu także bezpośrednio poprzez skórę oraz błonę śluzową. Typowymi źródłami tego typu zatruć są m.in.:

 • kwasy żrące,
 • zasady żrące,
 • środki owadobójcze,
 • rozpuszczalniki organiczne
 • ukąszenia owadów,
 • pogryzienia przez zwierzęta.

Zarówno ich objawy, stopień powodowanego zagrożenia zdrowia, jak i metody ratowania poszkodowanych różnią się od siebie w zależności od rodzaju oddziałującej substancji szkodliwej.

Ostatnią grupą są zatrucia do których dochodzi poprzez tkankę miękką. Mogą one wystąpić w wyniku stosowania narkotyków lub leków, takich jak:

 • leki nasenne,
 • leki uspokajające,
 • leki przeciwbólowe,
 • opioidy.

Zagrożenie wywołane takim zatruciem oraz jego objawy są zależne przede wszystkim od toksyczności substancji oraz od przyjętej dawki.  Symptomami jakie mogą się pojawić podczas zatrucia mogą być:

 • zaburzenia czynności przewodu pokarmowego,
 • uszkodzenie narządów wewnętrznych,
 • działanie na ośrodkowy układ nerwowy.


Zasadniczo zatrucia egzogenne nie charakteryzują się specyficznymi objawami, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na rodzaj zakażenia i oddziałującej na organizm substancji. Dlatego też w wypadku wystąpienia alarmujących objawów często niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z osobą poszkodowaną lub świadkiem, w celu ustalenia przyczyn i podjęcia jakichkolwiek działań.Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia egzogennego

Leki nasenne zwiększają ryzyko śmierci i raka

Według ostatniego badania amerykańskiego, leki nasenne przepisywane najczęściej, mają być związane z ryzykiem śmierci aż cztery razy większym dla ich użytkowników. Ryzyko raka ma być jeszcze większe u ludzi, którzy tego typu leków używają w nadmiarze, i ma wynosić aż 35% w porównaniu do populacji general... czytaj więcej

Popularne leki przeciwbólowe mogą prowadzić do powtórnego zawału serca

Zła informacja dla amatorów ibuprofenu - wyniki najnowszych badań naukowych wskazują na szkodliwe działanie środków przeciwbólowych u osób, które przeszły atak serca. „Wysnute wnioski sugerują, iż pacjenci, którzy mają na koncie co najmniej jeden zawał serca, powinni każdorazowo konsultowa?... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Depresja u nastolatków

Depresja u nastolatków

Depresja może dotyczyć również Twojego dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności