Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zatrucie egzogenne

Zatrucia są obecnie jednym z najpowszechniejszych i najbardziej zróżnicowanych problemów medycznych. Ich rodzaje klasyfikowane są na wiele sposobów, przede wszystkim jednak ze względu na czas trwania (zatrucia przewlekłe i ostre), a także przyczyny występowania.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia egzogennego

Zatrucia są zespołami objawów chorobowych wywołanych działaniem substancji toksycznych. Substancje te mogą zostać wytworzone przez sam ustrój i gromadzić się w organizmie w wyniku zwiększonej produkcji lub niedostatecznego ich wydalania – mamy wówczas do czynienia z zatruciem endogennym.
 
Częstszymi przypadkami są jednak zatrucia egzogenne powstające w wyniku wniknięcia do organizmu substancji toksycznych z zewnątrz. Trucizny mogą przedostawać się do organizmu poprzez:
 • przewód pokarmowy,
 • układ oddechowy,
 • skórę oraz błony śluzowe,
 • tkanki miękkie.

Zatrucia do których dochodzi przez przewód pokarmowy nazywane są zatruciami pokarmowymi. Może do nich dojść po spożyciu takich substancji jak:
 • leki,
 • alkohol,
 • narkotyki,
 • zakażone artykuły spożywcze,
 • kwasy,
 • detergenty,
 • jad kiełbasiany,
 • grzyby.

Symptomy świadczące o wystąpieniu zatrucia pokarmowego różnią się w zależności od przyjętej do organizmu substancji, jednak podstawowymi objawami, które mogą świadczyć o zatruciu pokarmowym są:

 • ból brzucha,
 • osłabienie,
 • biegunka,
 • wymioty.

Te i inne objawy występują w stosunkowo krótkim czasie, od kilku do kilkunastu godzin, w rzadkich przypadkach mogą pojawić się także dopiero po kilku dniach od spożycia trucizny.

W większości przypadków podstawową interwencją jaką należy podjąć jest wywoływanie u poszkodowanego wymiotów, na przykład poprzez podanie dużej ilości letniej wody z dodatkiem soli. Wymiotów nie wywołuje się jedynie u osób u których stwierdzone zostanie:

 • zaburzenie przytomności,
 • drgawki,
 • zatrucie substancjami chemicznymi,
 • iż zatrucie wystąpiło kilka godzin wcześniej.

Na zatrucia związane z przyjęciem substancji trującej przez układ pokarmowy szczególnie narażone są:
 • niemowlęta,
 • dzieci do lat trzech,
 • osoby starsze.

Obok zatruć pokarmowych, do częstych zatruć dochodzi przez drogi oddechowe, na przykład w wyniku działania tlenku węgla. Zwiększone stężenie tego gazu wystąpić może podczas pożaru czy wadliwego działania piecyka gazowego. Tlenek węgla łącząc się z hemoglobiną powoduje, iż ta traci zdolność przenoszenia tlenu do tkanek.

Głównymi objawami występującymi podczas zatrucia tlenkiem węgla są:

 • bóle głowy,
 • osłabienie,
 • zaburzenie widzenia,
 • szum w uszach,
 • zaburzenie przytomności.

Toksyczne substancje przenikać mogą do organizmu także bezpośrednio poprzez skórę oraz błonę śluzową. Typowymi źródłami tego typu zatruć są m.in.:

 • kwasy żrące,
 • zasady żrące,
 • środki owadobójcze,
 • rozpuszczalniki organiczne
 • ukąszenia owadów,
 • pogryzienia przez zwierzęta.

Zarówno ich objawy, stopień powodowanego zagrożenia zdrowia, jak i metody ratowania poszkodowanych różnią się od siebie w zależności od rodzaju oddziałującej substancji szkodliwej.

Ostatnią grupą są zatrucia do których dochodzi poprzez tkankę miękką. Mogą one wystąpić w wyniku stosowania narkotyków lub leków, takich jak:

 • leki nasenne,
 • leki uspokajające,
 • leki przeciwbólowe,
 • opioidy.

Zagrożenie wywołane takim zatruciem oraz jego objawy są zależne przede wszystkim od toksyczności substancji oraz od przyjętej dawki.  Symptomami jakie mogą się pojawić podczas zatrucia mogą być:

 • zaburzenia czynności przewodu pokarmowego,
 • uszkodzenie narządów wewnętrznych,
 • działanie na ośrodkowy układ nerwowy.


Zasadniczo zatrucia egzogenne nie charakteryzują się specyficznymi objawami, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na rodzaj zakażenia i oddziałującej na organizm substancji. Dlatego też w wypadku wystąpienia alarmujących objawów często niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z osobą poszkodowaną lub świadkiem, w celu ustalenia przyczyn i podjęcia jakichkolwiek działań.Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia egzogennego

Leki nasenne zwiększają ryzyko śmierci i raka

Według ostatniego badania amerykańskiego, leki nasenne przepisywane najczęściej, mają być związane z ryzykiem śmierci aż cztery razy większym dla ich użytkowników. Ryzyko raka ma być jeszcze większe u ludzi, którzy tego typu leków używają w nadmiarze, i ma wynosić aż 35% w porównaniu do populacji general... czytaj więcej

Popularne leki przeciwbólowe mogą prowadzić do powtórnego zawału serca

Zła informacja dla amatorów ibuprofenu - wyniki najnowszych badań naukowych wskazują na szkodliwe działanie środków przeciwbólowych u osób, które przeszły atak serca. „Wysnute wnioski sugerują, iż pacjenci, którzy mają na koncie co najmniej jeden zawał serca, powinni każdorazowo konsultowa?... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby