Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zatrucia metalami i metaloidami

Zatrucia metalami i metaloidami występują stosunkowo rzadko. Niestety charakteryzują się ciężkim przebiegiem i wysoką śmiertelnością. Zatrucia wziewne często bywają skutkiem narażenia zawodowego. Spotykane są także zatrucia samobójcze, czy nawet zbrodnicze.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatruć metalami i metaloidami

Zatrucie rtęcią

Rtęć metaliczna nie zawiera toksyn. Po wypiciu takiej rtęci, np. znajdującej się w termometrze dana osoba powinna zażyć środek przeczyszczający, aby jak najszybciej usunąć ją z przewodu pokarmowego.

Opary uwalniane z rtęci są toksyczne i prowadzą do przewlekłego zatrucia. Związki nieorganiczne rtęci, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie powodują objawy ciężkiego krwotocznego nieżytu przewodu pokarmowego oraz niewydolność nerek. Nasienne zaprawy rtęciowe, zawierające organiczne związki rtęci są najbardziej toksyczne, gdyż prowadza do nieodwracalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Zatrucie chromem

Chrom jest jednym ze składników używanych do produkcji barwników i farb oraz w garbarstwie i analityce. Zatrucie na początku wywołuje objawy krwotocznego nieżytu żołądkowo – jelitowego, po czym prowadzi do uszkodzenia nerek i wątroby.

Zatrucie związkami ołowiu

Ołów należy do jednych z najbardziej toksycznych metali.  Znalazł on szerokie zastosowanie w przemyśle. Wywołuje ciągłe zanieczyszczenia środowiska oraz niejednokrotnie przewlekłe zatrucia u ludzi.

Wskutek jednorazowego przyjęcia dużej ilości związków ołowiu może również dojść do ostrego zatrucia. W początkowym stadium przeważają objawy żołądkowo – jelitowe. Następnie pojawia się ostra encefalopatia,  czyli objawy z ośrodkowego układu nerwowego. Zatrucie może doprowadzić do uszkodzenia nerek i wątroby. Anemia jest typowa dla przewlekłych zatruć ołowiem.

Najbardziej toksyczny jest czteroetylek ołowiu, dodawany do benzyny. W sposób nieodwracalny  uszkadza ośrodkowy układ nerwowy. Po wypiciu nawet kilku mililitrów tego związku dochodzi do śmierci.

Zatrucie arszenikiem

Arszenik jest białym proszkiem, bezwonnym i nierozpuszczalnym  w wodzie. Wykorzystywany jest jako składnik barwników, pestycydów oraz w stomatologii jako środek do niszczenia miazgi zęba. Typowe objawy zatrucia to nudności, wymioty, bóle brzucha, silna biegunka skutkująca odwodnieniem i w konsekwencji prowadząca do wstrząsu. Później uszkodzeniu ulegają nerki i wątroba, mogą rozwinąć się objawy zapalenia wielonerwowego.

W przypadku zatrucia wyżej wymienionymi metalami pierwsza pomoc polega na wymuszeniu wymiotów oraz podaniu do picia białka jaj kurzych lub mleka. Jeżeli skażona zostanie skóra, należy obficie obmyć ją wodą. Niezbędne jest wezwanie lekarza.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatruć metalami i metaloidami

Zatrucie arszenikiem

Arszenik to tirtlenek diarsenu, czyli nieorganiczny związek chemiczny, który powoduje zatrucie organizmu, a w najgorszym przypadku śmierć. Arszenik nie jest dostępną substancją stąd zagrożone są włącznie osoby, które w swoim zawodzie mają kontakt z arszenikiem.... czytaj więcej

Zatrucie ołowiem

Ołów jest pierwiastkiem toksycznym, który działa szczególnie na krew, układ obwodowy i ośrodkowy, nerwowy, a także autonomiczny.  Ołowica, czyli inaczej zatrucie ołowiem jest chorobą występującą dość rzadko, jednak zagrożenia jakie niesie ze sobą są dość poważne, a szczególnie niebezpieczna jest d... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby