Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zatrucie amoniakiem

Amoniak, inaczej azan jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym zapachu. Jest on dobrze rozpuszczalny w wodzie tworząc w ten sposób toksyczną ciecz. Amoniak jest substancją silnie drażniącą błony śluzowe dróg oddechowych, oczu oraz skórę.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia amoniakiem

Amoniak jest przede wszystkim stosowany do produkcji nawozów sztucznych. Oprócz tego znalazł zastosowanie jako czynnik chłodniczy, w szczególności w dużych urządzeniach chłodniczych. Woda amoniakalna jest jednym ze składników soli trzeźwiących, używanych w celu przywrócenia świadomości u osób, u których wystąpiło omdlenie.

Amoniak jest także rozpowszechniony jako środek czyszczący domowego użytku oraz składnik kosmetyków. Jednak jego zawartość jest tak mała, że nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia, jeżeli tylko preparat jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

Zatruciu najczęściej ulegają osoby pracujące w przemyśle.

Typowe objawy zatrucia:
  • osłabienie mięśni
  • wzmożona aktywność odruchowa
  • mocne łzawienie i ból oczu
  • duszność
  • silny i uporczywy kaszel
  • mocne bóle żołądka i wymioty
  • obrzęk strun głosowych
Osoby, które przeszły zatrucie amoniakiem mogą cierpieć z powodu nieodwracalnych zmian w płucach i drogach oddechowych. Wielokrotna obecność w miejscach zawierających amoniak może wywołać przewlekły nieżyt dróg oddechowych oraz zaburzenia trawienia.

Niestety nie ma skutecznie działającej odtrutki. Pierwsza pomoc polega na wyniesieniu porażonego ze strefy zagrożonej. Skórę i oczy należy jak najszybciej przemyć obficie wodą. Chory powinien być umieszczony w zaciemnionym miejscu oraz wypić mleko z sodą. Zalecane jest stosowanie ciepłych inhalacji wodnych oraz wilgotnego tlenu. Jeżeli doszło do zatrzymania oddechu należy wykonać sztuczne oddychanie.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia amoniakiem

Zatrucia substancjami żrącymi

Zatrucia substancjami żrącymi mogą być bardzo groźne dla zdrowia i życia. Substancje żrące są  przyczynami zatruć samobójczych i przypadkowych. Przypadkowe często występują u dzieci. czytaj więcej

Zatrucia metalami i metaloidami

Zatrucia metalami i metaloidami występują stosunkowo rzadko. Niestety charakteryzują się ciężkim przebiegiem i wysoką śmiertelnością. Zatrucia wziewne często bywają skutkiem narażenia zawodowego. Spotykane są także zatrucia samobójcze, czy nawet zbrodnicze.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

poparzenie dróg oddechowych i oczu amoniakiem

jak można leczyc i gdzie poparzenie dróg oddechowych i oczu tym amoniakiem...

23-02-2014 09:11

~WŁADZIA

poparzenie dróg oddechowych i oczu amoniakiem

jak można leczyc i gdzie poparzenie dróg oddechowych i oczu tym amoniakiem...

23-02-2014 09:09

~WŁADZIA

Dodaj komentarz

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby